Synthesis of cheat codes in the game Counter Strike

Counter Strike - Emergenceingame

Tips for playing the game Counter Strike

Counter Strike is a very attractive first-person shooter game, attracting a lot of gamers around the world. Join the game you will have the opportunity to become a good gunman, participating in fierce gun battles.

Counter-Strike often referred to as CS, first released under the name Half-Life: Counter-Strike. The game takes place in the context of an anti-terrorist squad participating in destroying the terrorist boss, you will have to use your own tactics to wipe out the enemy, quickly win for your army.

But to playing the game Counter Strike Effective, you need to learn from experience, practice skills, and grasp movement techniques, as well as cheat codes for more efficient manipulation, quickly turned into a great gunman. Please follow the article below:

Synthesis of cheat codes in the game Counter Strike

1. Code Sv (Server Options – Only for servers):

 • Sv_aim 0: Used for aiming guns such as Scount, Awp, SG550 … When the enemy is in the sights, you turn on the aim. Crosshair will automatically track them according to the enemy. This code can be used for the whole client.
 • Sv_accelerate 5: Speed ​​up swimming, used when playing maps with ponds, lakes, rivers and streams.
 • Sv_airacecelerate 10: Move faster than normal speed.
 • Sv_airmove: Adjust the flight type and speed in the air.
 • Sv_cheat 1: Turn on Cheat Code mode.
 • Sv_restart 1: Restart the Server.
 • Sv_stepsize 999999: Code climbing the wall.
 • Sv_skycolor r 9: Change your body color to red when outdoors.
 • Sv_skycolor r 99: Same code Sv skycolor r 9.
 • Sv_skycolor r 999: Same code Sv skycolor r 9.
 • Sv_skycolor bl 9: The code turns blue.
 • Sv_skycolor bl 99: Same code Sv skycolor bl 9.
 • Sv_skycolor bl 999: Same code Sv skycolor bl 9.
 • Sv_skycolor gre 9: The code turns green.
 • Sv_skycolor gre 99: Same code Sv skycolor gre 9.
 • Sv_skycolor gre 999: Same code Sv skycolor gre 9.
 • Sv_fiction [999999999999″>: Mã đi nhanh trong 4 giây, sau đó lại đi như bình thường.
 • Sv_restartround 0: Khởi động lại Server, tất cả chỉ số đều là 0.
 • Sv_spectatormaxspeed: Điều chỉnh tốc độ dạo quanh map.
 • Sv_stopspeed: Mã dừng lại nhanh, không bị lỡ đà.
 • Sv_maxspeed: Mã tăng tốc độ đi tối đa.
 • Sv_waterraccelerate: Tăng tốc độ bơi dưới nước, kết hợp với phím “;” để bơi.
 • Sv_sendvelocity 0: Mã lệnh giúp cải thiện chất lượng máy cấu hình yếu, giật, lag.
 • Sv_password: Đặt mật khẩu cho Server của bạn.
 • Sv_timeout 60/0: Kích tất cả người chơi trong phòng sau 60s.
 • Sv_lan 1: Kết nối mạng Lan giữa các máy con với nhau.
 • Sv_gravity (-999 đến 9999): Mã bay, chỉ số càng cao thì bay càng thấp và ngược lại, mặc định là 800.
 • Sv_clienttrace 1: Lệnh bắn chính xác cho toàn mạng.
 • Sv_failuretime 0.5: Điều chỉnh thời gian bắt đầu hành động, sau 0,5s mới được phép di chuyển.
 • Sv_waterfriction 1: Cải thiện tốc độ bơi dưới nước.
 • Sv_challengetime 15: Tăng thời gian thi đấu trong game.
 • Sv_zmax 4096/00: Mã nhìn xuyên tường khi thiết lập chế độ màn hình 3D.
 • Sv_skyname: Đặt tên cho Sky.
 • Sv_maxvelocity 2000: Mã đi nhanh hơn bình thường.

Mã cheat trong Counter-Strike

2. Mã lệnh Mp:

 • Mp_startmoney 800: Mã tiền trong khoảng từ 800$ đến 16000$.
 • Mp_logdetail 0: Mã này chỉnh để khi từ xa có ai bắn về phía bạn nếu thấy có 1 chấm đỏ ở nòng súng lúc bắn thì đó là kẻ thù và ngược lại, nếu không có thì là cùng team.
 • Mp_fadetoblack 0: Mã làm cho màn hình của bạn hay người khác khi chết sẽ tự động đen thui, không cho người xung quanh xem những diễn biến khác trong game. Số 1 là bật, còn 0 là tắt.
 • Mp_buytime 1.5: Thời gian tối đa cho phép người chơi mua hàng, ở đây bạn có 1,5 phút để mua.
 • Mp_winlimit 0: Số round đấu tối đa cho phép. Nếu là 10 thì bên nào đạt 10 win trước sẽ dừng trận đấu.
 • Mp_limitteams 2: Số người chơi tối đa ở mỗi bên.
 • Mp_autokick 1: Kích những người bị lag, giật, không chơi nữa nhưng vẫn ở trong game.
 • Mp_autoteambalance 1: Kích khi có sự chênh lệch về số người chơi giữa 2 bên, nếu bên 4 bên 2 thì nó tự động kích cho đều là 3.
 • Mp_chasecam 0: Mã khi chết sẽ nhìn được đồng đội.
 • Mp_c4timer: Thời gian bom nổ trong các map đặt bom, dao động từ 45 đến 90 giây đồng hồ.
 • Mp_freezetime 6: Khi chỉnh số 0 có thể đi ngay khi vừa vào màn chứ không phải chờ thời gian đếm ngược, ở chế độ bình thường phải chờ 6 giây mới bắt đầu đi.
 • Mp_roundtime: Thời gian cho phép của mỗi round, nếu chỉnh số 4 thì mỗi vòng chỉ có 4 phút là hết round.
 • Mp_friendlyfire 0: Mã bắn đồng đội, 0 là tắt, 1 là bật.
 • Mp_timelimit 0: Thời gian tối đa của mỗi vòng.
 • Mp_maxrounds 0: Số round lớn nhất của 1 map, khi gõ 20 thì sau 20 round sẽ tự động chuyển sang map khác.
 • Mp_footsteps 1: Nghe rõ tiếng bước chân.
 • Mp_flashlight 0/1: Bật tắt chế độ sử dụng đèn pin.
 • Mp_hostagepenalty 1/0: Bật tắt chế độ trừ tiền khi bạn bắn chết con tin, có tác dụng cho tất cả người chơi.
 • Mp_logmessages 0/1: Không cho nói chuyện khi chết giữa các thành viên.
 • Mp_forcechasecam 0/1/2: Khi chết thì chỉ xem được đồng đội của mình mà thôi.
 • Mp_chattime 10: Thời gian cho phép chat với nhau, tốt nhất nên để mặc định.
 • Mp_weaponstay 0: Mã dùng cho súng nhặt được, nó sẽ nạp đầy đạn.

3. Mã lệnh Cl (Client Options):

 • Cl_observercrosshair 1: Tắt mở chế độ Croshair.
 • Cl_hidefrags 1: Xem chỉ số kill/death của tất cả người chơi hoặc nhấn Tab.
 • Cl_gg: Tắt mở chế độ game Gaube.
 • Cl_himodels 0/1: Tắt mở chế độ xem Higher Models.
 • Cl_yawspeed 210: Di chuyển nhanh.
 • Cl_upspeed 320: Giúp leo thang nhanh.
 • Cl_movespeedkey 0.3: Cho phím linh hoạt.
 • Cl_anglespeedkey 0.67: Cho phím linh hoạt.
 • Cl_gratestimation 1: Nghe rõ tiếng bước chân.
 • Cl_rol [tab] 3: The code goes sideways.
 • Cl_client [tab] 999: Press Tab so that it shows the full code name.
 • Cl_sidespeed x: Set up a fast movement speed.
 • Cl_forwardspeed x: Set the speed for moving forward.
 • Cl_backwardspeed x: Set the speed of back and forth movement.

4. Code to buy quick guns:

 • Gives Steyr Aug weapon_aug.
 • Gives SIG p288 weapon_p288.
 • Gives Scout weapon_scout.
 • Gives Para weapon_m249.
 • Gives MP5 weapon_mp5navy.
 • Gives MAC-10 weapon_mac 10.
 • Gives M3 Super Shotgun weapon_m3.
 • Gives H&K Sniper Rifle weapon_g3sg1.
 • Gives Glock 18 pistol weapon_glock 18.
 • Gives Fn P90 weapon_p90.
 • Gives Dual Berretas weapon_elite.
 • Gives Desert Eagle weapon_deagle.
 • Gives Commando weapon_sg552.
 • Gives Colt M4a1 Carbine weapon_m4a1.
 • Gives Benelli xm1014 weapon_xm1014.
 • Gives AK-47 weapon_ak47.
 • Gives Arctic Sniper Rifle spaceweapon_awp.
 • Gives Flashbang weapon_flashbang.
 • Gives HE Grenade weapon_hegrenade.
 • Gives Smoke grenade weapon_smokegrenade.
 • Gives Bomb Defuser weapon_defuser.
 • Gives Arctic weapon_awp.
 • Gives SIG 550 weapon_sig550.
 • Gives Ump.45 weapon_ump45.
 • Gives Usp. 45 weapon_usp.
 • Gives Kevlar Vest weapon_kevlar.
 • Gives Nightvision goggles weapon_nightvision.

Code in the game in Counter-Strike

5. Quick purchase orders:

 • Bind E “setinfo lefthand 1”: Switch gun to left hand, press key E to turn it on and off.
 • Bind R “setinfo lefthand 0”: Change gun to right hand.
 • Bind E “menuselect x”, x = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8: Buy very fast armor, guns, grenades.
 • Bind i “crosshair 0”: Turn on and off mode using Crosshair.
 • Bind p “gl_zmax 0/1460”: Use a 3D screen to see through the wall.
 • Bind e “chooseteam; buy menuselect 6; buy menuselect 1”: Code is immortal, dead and revives after 5 seconds.

6. Other codes:

 • Skill 1: Code level 1 player.
 • Hud_centerid 0/1: Toggle IP view on and off.
 • Notarget 00: Code removes red dots when shooting and your body will not light up.
 • Sidedown / Sideup: Reduce / increase the screen.
 • Bind: Selection key.
 • Ghost 0/1: Dead view.
 • Max_shell: Outer shell is maximum in the curtains.
 • Max_smokepuffs: Maximum breath in snowy maps.
 • Fastspiters: 0 = uniformly blind; 1 = normal; 2 = blind, hard to see, for blind bombs.
 • Net_adress: See the IP address.
 • Togglebrower: Stop playing and find another Server.
 • Status: View host name, version, map, IP address, players.
 • Time: Time to play from the beginning until now.
 • Timerefresh: Rotate 360 ​​degrees.
 • Add: Add someone else.
 • + graph: Heart rate code, electrocardiogram.
 • -graph: Turn off heart rate codes.
 • Zoom_sensitivity_ratio 1.2: Code to adjust the sensitivity when aiming.
 • Password: Anti Retry and Reconnect.
 • Escape: Exit the Server.
 • Echo: Create buzz.
 • Drawradar: The command to use radar.
 • Dideradar: Cancel using radar.
 • Cancalselect: Exit Console.
 • Force_centerview: Increase screen size.
 • Firstperson and thirdperson: Dead mode.
 • +/- reload: Reload gun.
 • +/- duck: Sit.
 • +/- jump: Dance.
 • +/- speed: The speed goes.
 • +/- moveleft: Automatically go left.
 • +/- moveright: Automatically go right.
 • +/- lockdown: Automatically look down.
 • +/- lookup: Look straight up.
 • +/- camyawright: Engineering deviates to the right.
 • +/- camyawleft: Engineering deviates to the left.
 • +/- showscores: Show list of players.
 • +/- score: Show list of players.
 • +/- speed: Walk slowly.
 • +/- strafe: Do not adjust the mouse up or down.
 • +/- back: Automatically go backwards.
 • +/- forward: Automatically go forward.
 • +/- right: Automatically right.
 • +/- left: Automatically to the left.
 • +/- movedown: Lob.
 • Flush: Top-down view mode.
 • Patch: Check which drive the game is on.
 • Shutdownserver: Exit the Server.
 • Soundfade: Sound off.
 • Version: See which version you are playing.
 • Drunk: General talk.
 • Say_team: Talk to your teammates.
 • Tell: Talk.
 • Pause: Stop playing Server.
 • Save: Save the demo.
 • Autosave: Automatically save demos.
 • Startdemos: Start watching the demo.
 • Demos + name: Launch the demo.
 • Stopdemo: Stop the demo.
 • Mcache: See the technical specifications.
 • Escape: Exit Console.
 • Toggleconsole: Exit Console.
 • Dideconsole: Exit Console.
 • Messagemode = say: Talk.
 • Messagemode2 = say_team: Talk to your teammates.
 • Maxplayer: See maximum number of players.
 • Sideup: Increase screen.
 • Sidedown: Screen reduction.
 • Gammedir: View current directory.
 • Connect: Connect to the Server.
 • Stop: Stop the demo
 • Playdemo: See demo.
 • Timedemo: Demo run time.
 • Removedemo: Uninstall demo.
 • Starmovie: Launch the demo.
 • Endmovie: Close the demo.
 • Stopsound: Sound off.
 • Pingserver: See the server’s ping.
 • Suitvolume 0.25: Adjust volume.
 • Sensitivity 5.7: Adjust the mouse sensitivity.
 • D_mipcap 0: 3D display.
 • D_mipcaple 0/10: 3D display.
 • Lefthand (default 1): Hand.
 • Name “name”: Rename code.
 • Exit: Exit.
 • Quite: Exit.
 • Users: See the number of players.
 • Adjust_crosshair: Change the color of the barrel.
 • Con_color 256 256 256: Color change Hud.
 • Timeleft: Time to exit the map.
 • Ping: See ping number.
 • Impulse 101: Money code.
 • Impulse 99: On the right corner of the screen there is the Sierra Logo, this code is a bit difficult to adjust, enter about 6 or 7 times.
 • Impulse 195: Click all the clients.
 • Impulse 102: Code tossing bones.
 • D (ta); 3: Click the server.
 • Volume 1: Adjust the volume of the speaker sound.
 • Lightgamma 2.5, ambret-1,001, gamma 99, bright (tab) 99: Bright code.
 • Restart: Restart the Server.
 • Map + map name: Floor change code.
 • Changlelevel: Floor change code.
 • Crosshair: Use a sniper or not.
 • God: Turn on God mode.
 • Noclip: Bring your package.
 • Kick + name: Click someone out of my server.
 • Hostname: Name the Server.
 • Hostkill: Exit the Server.
 • Killserver: Exit the Server.
 • Retry: Back out and back.
 • Skin + skin name: Change the form of the player.

Above are the most commonly used Counter Strike commands, and some of the least used codes we do not list here. Hope you guys remember all these cheat codes to playing game Half Life more effective!

Updated: July 18, 2017

Source link: Synthesis of cheat codes in the game Counter Strike
– https://emergenceingames.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *